CISO (Chief Information Security Officer), Sweden

CISO (Chief Information Security Officer), Sweden

Job title: CISO (Chief Information Security Officer), Sweden

Company: Proact IT Group

Job description: Informationssäkerhetsarbetet är en viktig del i Service Operations inom Proact. Proact har flera certifieringar enligt standarden ISO och CISO ansvarar för ledningssystemet för informationssäkerhet. Våra kunder ställer mycket höga krav på säkerhet och att relevanta skyddsåtgärder finns på plats och efterlevs. Rollen är en expertfunktion som driver informationssäkerhetsarbetet genom systematiska riskbedömningar samt kravställning på åtgärder, revisoner för att kontrollera efterlevnad av ledningssystemet samt förvaltning och utveckling av informationssäkerhets- och incidenthanteringsprocesser.

Huvudsakliga ansvarsområden
Rollen som CISO innefattar bland annat att:

  • Analysera omvärlden och den egna organisationen avseende informationssäkerhet
  • Förvalta och utveckla ledningssystemet för informationssäkerhet
  • Informera ledningen om aktuell status för informationssäkerhet i verksamheten
  • Övervaka efterlevnaden av gällande lagstiftning inom informationssäkerhet
  • Samordna informationssäkerhetsarbetet inom organisationen och stödja verksamheten att efterleva riktlinjer och rutiner
  • Säkerställa att interna regler, arbetssätt och stöd för informationssäkerhetsarbete regelbundet utvärderas och anpassas
  • Informera om och ge råd i informationssäkerhetsfrågor i samband med upphandlingar och transition av kunder
  • Medverka vid riskanalyser och framtagning av säkerhetsplaner och IT-säkerhetsinstruktioner
  • Följa upp att IT-säkerhetsinstruktioner följs och vid behov föreslå åtgärder
  • Samordna och följa upp incidentrapporteringen inom Service Operations

Din bakgrund
Eftersom rollen är senior med ansvar för informationssäkerhet inom leveransorganisationen för Norden och Baltikum behöver du ha den specialkompetens som krävs för att kunna urskilja och värdera risker samt formulera krav på lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet inom informationssäkerhet.

Tidigare erfarenhet inom leverans av IT-tjänster är meriterande, då du snabbt behöver skaffa dig en djup förståelse för vår verksamhet. Det är en fördel om du besitter en viss teknisk IT-säkerhetskompetens och färdigheter inom cybersäkerhet. Certifieringar inom informationssäkerhet exempelvis CISP, NIS, ISMP, CISSP är meriterande.

Du som person
Du är trygg i din kunskap och kompetens och tvekar inte att lyfta risker och upptäckta problem till rätt instans. Du balanserar din specialistkunskap med din förmåga att kommunicera risker även till personer som inte har kunskap inom informationssäkerhetsområdet. Vi ser även att du är en god relationsbyggare då du behöver bygga förtroendefulla relationer inom och utanför koncernen.

Du kan anpassa ditt arbetssätt efter snabba förändringar i omvärlden och håller dig kontinuerligt uppdaterad om nya metoder, tekniker, standarder samt lagar och regler som är av vikt såväl Proact som våra kunder. Du har en god pedagogisk förmåga och är van vid att hålla presentationer både på engelska och svenska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna process.

Meriterande är certifieringar inom informationssäkerhet ex.vis CISP, NIS, ISMP, CISSP

Språkkunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Övrigt:
Heltidstjänst och placering i Stockholm, Kista.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Anders Björnemalm
Head of Service Operations Nordics & Baltics
E-mail:

Expected salary:

Location: Kista, Stockholm

Job date: Fri, 16 Jul 2021 00:22:59 GMT

Apply for the job now!

#CISO #Chief #Information #Security #Officer #Sweden