Erhvervsstyrelsen søger to samfundsfaglige studentermedhjælpere til arbejdet med digital ansvarlig vækst

Erhvervsstyrelsen søger to samfundsfaglige studentermedhjælpere til arbejdet med digital ansvarlig vækst

Job title: Erhvervsstyrelsen søger to samfundsfaglige studentermedhjælpere til arbejdet med digital ansvarlig vækst

Company: Skatteministeriet

Job description: Som studentermedhjælper i området for ”Digital Ansvarlig Vækst” kommer du med i maskinrummet for en erhvervspolitik, der skal gøre danske virksomheder til digitale frontløbere med fokus på høj IT-sikkerhed.

I ”Digital Ansvarlig Vækst” driver og udvikler vi politiske tiltag, der understøtter erhvervslivets digitale udvikling, og vi gennemfører analyser af nye teknologiske trends, som erhvervslivet skal være opmærksomme på.

Du vil blive en del af et område med pt. 35 akademiske medarbejdere med forskellige samfundsvidenskabelige profiler (statskundskab, økonomi, jura, antropologi mv.). Vi tilbyder et varieret og udfordrende job med høj faglighed og mulighed for at arbejde selvstændigt i et stærkt fagligt miljø med gode kolleger. Der er samlet omkring 5 studentermedhjælpere i området og mange yngre medarbejdere. Vi lægger vægt på socialt samvær og et godt kollegaskab.

Vi har to ledige studenterstillinger i følgende to teams:

Team Digital Vækstpolitik

I Team Digital Vækstpolitik arbejder vi for at styrke digitaliseringen i dansk erhvervsliv til gavn for vækst, beskæftigelse og gode arbejdsvilkår. Vi driver bl.a. indsatser for at løfte SMV’ernes digitale niveau gennem vejledninger og tilskud, samt målrettede indsatser for e-handel, anvendelse af data, opkvalificering mv.

Vi arbejder i høj grad vidensbaseret gennem kvalitative og kvantitative analyser og brugerinddragelse samt dialog med eksperter mv.

Baggrunden for vores arbejde er, at virksomheder ofte mangler viden om digitale muligheder og business cases, samt kompetencer til at tilrettelægge og drive digitale omstillingsprojekter.

Om stillingen

Du vil som studentermedhjælper tage del i kontorets analysearbejde og få mulighed for at prøve kræfter med ministerbetjening i samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere. Det kan fx være taler, borgerhenvendelser og mødematerialer mv.

Derudover vil en fast del af arbejdet bestå i at være med til at drive Startup Denmark-ordningen, hvor udenlandske tech-iværksættere kan ansøge om at stifte virksomhed i Danmark. Det består bl.a. i at gennemgå ansøgninger for oplysninger om innovationsgrad, skalerbarhed mv. og afgøre hvilke der er egnet til bedømmelse hos et eksternt ekspertpanel, der foretager den endelige afgørelse. Se mere på startupdenmark.info

Team Digital Sikkerhed

I Team Digital Sikkerhed udarbejder vi vejledninger, værktøjer og awareness-aktiviteter særligt målrettet SMV’ere. Vi driver f.eks. portalen Sikkerdigital.dk i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og sekretariatsbetjener Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed. Derudover forsøger vi hele tiden at blive klogere på, hvordan medarbejdere og ledelser arbejder med digital sikkerhed og bruger denne viden til at styrke vores indsatser og til at påvirke virksomhedernes adfærd i en mere sikker retning, bl.a. med udgangspunkt i nudging og adfærdsdesign.

Baggrunden for disse indsatser er, at høj digital sikkerhed bliver fortsat mere forretningskritisk i takt med, at virksomhederne bliver mere digitale, og de digitale angreb bliver flere og mere avancerede. Mange danske virksomheder har imidlertid et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau og er derfor sårbare over for cyber angreb. Det kan få store konsekvenser for den enkelte virksomhed og samfundet som helhed.

Om stillingen

Du vil som studentermedhjælper i særlig grad blive involveret i vores analysearbejde, hvor vi bl.a. anvender data fra Danmarks Statistik og egne registre til at opgøre erhvervslivets digitale sikkerhedsniveau, dets arbejde med digital sikkerhed samt forskellige datakilder om sikkerhedshændelser.

Du vil også få en rolle i vores arbejde med at udvikle nye indsatser, der skal fremme SMV’ernes digitale sikkerhed. Det gælder fx i udarbejdelse af forskellige former for vejledningsmateriale samt i administrative og praktiske opgaver i forbindelse med møder i vores virksomhedsforum og oplægsaktiviteter målrettet bl.a. brancheorganisationer, erhvervshuse og virksomhedsnetværk.

Også i denne stilling vil indgå forskellige former for ministerbetjening i samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere.

Om dig

Vi søger studentermedhjælpere, der er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse (fx scient.pol, polit, merc. eller lignende), og som gerne har et par år tilbage af studiet.

Derudover forventes det, at du:

  • har interesse for erhvervspolitik
  • har stærke analytiske kompetencer og er fortrolig med at anvende Microsoft Excel (vi anvender også Stata, R og Tableau)
  • er en god formidler, særligt skriftligt
  • har en struktureret, ansvarsbevidst og resultatorienteret tilgang til opgaveløsningen,
  • og trives med at have et bredt samarbejde.

Om os

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1000 medarbejdere, som arbejder på fem forskellige lokationer i landet – Langelinie, Dampfærgevej og Amagerfælledvej i København, Slotsgade i Nykøbing Falster og Ferskvandscenteret i Silkeborg.
Denne stilling er placeret på Langelinie i København.

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

Om ansættelsen

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem HK/STAT og Finansministeriet. Arbejdstiden ligger typisk på 15 timer om ugen. Vi er fleksible mht. eksamensperioder, men forventer til gengæld, at du er frisk på at arbejde igennem i travle perioder.

Tiltrædelse forventes at være primo februar afhængigt af eksamensperioder.

Interesseret?

Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på “Søg stilling” i annoncen og følger instruktionerne. Ansøgning med CV og dokumentation for studieaktivitet skal være modtaget senest søndag den 16. januar 2021.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du kontakte Chef for Digital Vækstpolitik, Tobias Panduro på 35 29 12 29 eller Teamleder for Digital Sikkerhed, Ida Schaar på 35 29 14 69.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Diana O. Jørgensen på 91 33 71 39.

Bemærk at tilgængeligheden vil være begrænset i juleferien.

Samtaler forventes afholdt i uge 3 og 4.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge.

Expected salary:

Location: København

Job date: Wed, 22 Dec 2021 05:27:42 GMT

Apply for the job now!

#Erhvervsstyrelsen #søger #samfundsfaglige #studentermedhjælpere #til #arbejdet #med #digital #ansvarlig #vækst