IT Architect (Core Banking)

IT Architect (Core Banking)

Job title: IT Architect (Core Banking)

Company: Vietnam International Bank (VIB)

Job description: Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.Cổ đông chiến lược của VIB là Commonwealth Bank of Australia (CBA) – ngân hàng bán lẻ số một của Úc.Thành lập ngày 18/9/1996, VIB bắt đầu đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên.Đến ngày 31/12/2018, vốn điều lệ đã tăng gấp 157 lần so với ngày đầu thành lập, đạt 7.834 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 10.000 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 139 nghìn tỷ đồng.VIB hiện có hơn 5.372 cán bộ nhân viên, tăng gấp 234 lần so với thời gian đầu, phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại 163 chi nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.VIB đã và đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp chiến lược để thực hiện Tầm nhìn “Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam”Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.Cổ đông chiến lược của VIB là Commonwealth Bank of Australia (CBA) – ngân hàng bán lẻ số một của Úc.Thành lập ngày 18/9/1996, VIB bắt đầu đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên.Đến ngày 31/12/2018, vốn điều lệ đã tăng gấp 157 lần so với ngày đầu thành lập, đạt 7.834 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 10.000 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 139 nghìn tỷ đồng.VIB hiện có hơn 5.372 cán bộ nhân viên, tăng gấp 234 lần so với thời gian đầu, phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại 163 chi nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.VIB đã và đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp chiến lược để thực hiện Tầm nhìn “Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam”

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) Tham gia phát triển và quản lý kiến trúc tổng thể doanh nghiệp và (ii) Xây dựng kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ theo định hướng tổng thể.

Trách nhiệm:

 • Tham gia thiết lập chiến lược trung/ dài hạn cho các hệ thống, ứng dụng CNTT;
 • Tham gia phát triển và quản lý kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architecture) đảm bảo phù hợp với chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh của VIB;
 • Cung cấp các kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ;
 • Xây dựng/triển khai các quy trình quản lý kiến trúc, đảm bảo các hệ thống CNTT được triển khai, vận hành tuân thủ kiến trúc công nghệ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
 • Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh;
 • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia Kiến trúc CNTT) kinh nghiệm làm việc trong vai trò Kiến trúc sư Giải pháp hoặc Lập trình viên Full-Stack (FSD) trong lĩnh vực Ngân hàng;
 • Tối thiểu 3 năm (Kiến trúc sư CNTT cao cấp) kinh nghiệm làm việc trong vai trò kiến trúc giải pháp hoặc 05 năm làm việc trong vai trò lập trình viên cao cấp (senior developer/ technical leader);
 • Tối thiểu 1 năm (Kiến trúc sư CNTT) kinh nghiệm làm việc làm việc trong vai trò kiến trúc giải pháp hoặc 03 năm trong vai trò lập trình viên cao cấp (senior developer/ technical leader);
 • Am hiểu một trong các lĩnh vực như hệ thống ngân hàng lõi, hệ thống thẻ, hạ tầng SOA, hệ thống thanh toán, CRM, hệ thống kho dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị (MIS), cơ bản về bảo mật, ngân hàng điện tử và thương mại điện tử;
 • Am hiểu về quy trình cung cấp giải pháp công nghệ trong việc phân tích, phát triển, kiểm thử và triển khai giải pháp phần mềm;
 • Kinh nghiệm về các công cụ xây dựng mô hình phần mềm như UML, ORM…;
 • Am hiểu ít nhất một trong các giải pháp Core Banking, Core Card, LOS, Mobile Banking hoặc các hệ thống ngân hàng khác;
 • Kinh nghiệm và kiến thức về quy trình phát triển giải pháp công nghệ;
 • Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực;
 • Kỹ năng khái quát, tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng đàm phán, tư vấn;
 • Kỹ năng tiếng Anh thành thạo.

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 14 Oct 2021 22:18:23 GMT

Apply for the job now!

#Architect #Core #Banking