IT Development Program for Graduates in 2021 or 2020

IT Development Program for Graduates in 2021 or 2020

Job title: IT Development Program for Graduates in 2021 or 2020

Company: Dell

Job description: IT Development Program pre absolventov v roku 2021 alebo v 2020

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Dell Bratislava podporuje rozličné kľúčové IT funkcie po celom svete. Pôsobíme ako centrum strojového učenia, centrum dátovej analytiky/ business intelligence pre marketing, predaj a služby alebo financie.

Naše tímy podporujú viacero funkcií v oblasti sietí alebo projektového manažmentu. Absolventi u nás môžu nadobudnúť skúsenosti na oddeleniach dátovej analytiky, big data alebo business intelligence.

Zároveň budeš súčasťou nášho nového IT Development Programu, ktorého podstatou je, že máš svoju pracovnú pozíciu a okrem toho máš pravidelne naplánované tréningy a vzdelávacie kurzy, ktoré zabezpečia rozvoj kľúčových zručností, ktore sú potrebné v IT svete.

Budeš zodpovedný za niektorú z oblastí:

Wireless & Internet of Things (IoT) Network

Business intelligence podpora pre rôzne funkcie s použitím Power BI, Tableau

Projektový manažment a business analytika

Čo sa môžeš naučiť:

Získaš skúsenosti od expertov z oblasti automatizácie, programovania, business intelligence a data modellingu

Naučíš sa pracovať v dynamickom prostredí vedenom agilným spôsobom

Zlepšíš si technické znalosti a prezentačné schopnosti

Môžeš sa zúčastniť rôznych typov dobrovoľníctva, či team buildingov

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

Končíš školu tento rok 2021 alebo si ukončil štúdium minulý rok 2020

Anglický jazyk na komunikačnej úrovni

Úspešní sú u nás absolventi IT odborov, štatistiky alebo aplikovaných vied

Dobrá znalosť SQL a Python

Business intelligence pracuje s PowerBI, Tableau a databázami

Ako bude vyzerať výberový proces?

1. krok: telefonický rozhovor s HR konzultantom

2. krok: online video pohovor s manažérmi

3. krok: spätná väzba a/alebo pracovná ponuka

Výberový proces začína v apríli 2021

Ponúkaný plat začína od: 1 300 EUR mesačne v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

Súkromná zdravotná starostlivosť

Stravné lístky plne hradené nami

Sick Days & Voľno navyše

Preplácanie jazykových kurzov ​& development programy

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac .

#Profesia

IT Development Program for Graduates in 2021 or 2020

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

Dell Bratislava supports various key IT functions globally. We act as machine learning hub, data analytics/ business intelligence hub for marketing, operations, finance. Our team members support more functions in global networking, Telco or PM teams.

IT Development Program is a global program designed to develop and improve essential skills in the IT world. This is the first year of the program happening in Slovakia and you can be part of it. We have prepared various trainings and case studies for you to help you progress and grow.

You will also be responsible for one of the following:

Wireless & Internet of Things (IoT) Network

Business intelligence support for various teams using Power BI, Tableau

Project management and business system analysis

Software Asset Management

What you can learn:

Learn from experts in the field of automation, programming, business intelligence & data modelling

Work in a dynamic and agile environment

Improve your technical and presentation skills

Chance to attend various volunteering activities or team buildings

You are our candidate if:

You will be graduating in 2021 or you graduated in 2020

English is a must for all our roles

Graduates from IT, statistics or applied sciences are successful in their roles

Good knowledge of SQL and Python is an advantage

Business intelligence works with PowerBI, Tableau

What’s next?

1st step: phone screening with HR Consultant

2nd step: online interviews with leaders

3rd step: feedback and/or offer communication

Selection process starting from: April 2021

Salary starting from: 1 300 EUR monthly gross

Benefits

When you join the Dell team you become part of a winning company that rewards you with following:

Meal vouchers – fully covered by Dell

Sick days & extra days off

Language courses reimbursement & various trainings

Private health care & paid sick leave

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our .

#Profesia

Expected salary: €1300 per month

Location: Bratislava, Bratislavský kraj

Job date: Tue, 01 Jun 2021 23:02:37 GMT

Apply for the job now!

#Development #Program #Graduates