Operator Filling and Packaging (Vận Hành Máy Rót và Đóng Gói)

Operator Filling and Packaging (Vận Hành Máy Rót và Đóng Gói)

Job title: Operator Filling and Packaging (Vận Hành Máy Rót và Đóng Gói)

Company: Deneast Vietnam

Job description: Mô Tả Công Việc

 • Work according to the safety regulations guidelines.
 • Responsible for ensuring optimum quality products through the operation of the filling and packaging machines following operational and quality standards, ensuring the product is clean and sterile.
 • Operate the machines including the start up, changeover, cleaning and stop the installations;
 • You identify deviations in the production process and you intervene when necessary;
 • Perform required quality checks.
 • Carefully record the production and quality data;
 • Responsible for the routine maintenance of the machines;
 • Maintaining a workplace at a GMP level
 • Contribute to the continuous improvement process.
 • Any other tasks as assigned by Manager

 • Thực hiện công việc tuân thủ theo các qui định & hướng dẫn về an toàn
 • Vận hành máy rót và đóng gói, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tối ưu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và hoạt động sản xuất, đảm bảo sản phẩm sạch và vô trùng.
 • Vận hành máy gồm các công việc như khởi động máy, chuyển đổi, làm sạch và dừng cài đặt
 • Xác định sai lệch trong quá trình sản xuất và can thiệp khi cần thiết
 • Thực hiện kiểm tra chất lượng theo yêu cầu
 • Ghi nhận dữ liệu sản xuất và chất lượng cẩn thận
 • Bảo trì, bảo dưỡng máy theo định kỳ
 • Duy trì môi trường làm việc đạt GMP
 • Tham gia quá trình cải tiến liên tục
 • Theo sự sắp xếp công việc của Trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications:

 • Bachelor Degree/ College
 • Minimum 2 years’ experience in aseptic liquid food/ pharmaceutical manufacturing or related food industrial

Profile:

 • Able to act quickly and appropriately
 • Attention to quality
 • Able to work team
 • Initiative
 • Good planner and oraganizer
 • Able to make improvements

Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành nước uống/ dược phẩm hoặc ngành có liên quan đến thực phẩm.

Kỹ năng

 • Nhanh nhẹn và hoạt bát
 • Chú ý đến chất lượng
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Sáng tạo
 • Kế hoạch và tổ chức công việc tốt
 • Thực hiện cải tiến

Expected salary:

Location: Bình Dương

Job date: Wed, 10 Nov 2021 23:30:12 GMT

Apply for the job now!

#Operator #Filling #Packaging #Vận #Hành #Máy #Rót #và #Đóng #Gói