Quality Team Member – Based in Netherlands

Quality Team Member – Based in Netherlands

Job title: Quality Team Member – Based in Netherlands

Company: Danaher

Job description: Quality Team member

Voor Nederlands zie onder/ For Dutch see below

About the role

The Quality Team member role is an outstanding opportunity to work in the middle of where everything happens. In this role you connect with production, warehouse, planning and customer service. With the relevant training provided to learn about our products and industry, the objective is to strengthen the quality team and make sure we deliver high quality goods to our customers.

This Team member connects with a many departments within our company and is an important member of our internal supply chain.

Our Core Values

At Danaher, we believe the Best Team Wins, and it is our conviction that diversity and inclusion create the best work environment for all and helps us uncover more powerful customer insights, ultimately creating an advantage in the markets we serve.

Innovation is key to our success and Kaizen is our way of life. Join a dynamic team with a high focus on continuous improvement, accelerating the pace of innovation through creativity and ground-breaking thinking, led by the outstandingly successful Danaher Business System.

When customers talk, we listen. Be part of a team that strives to provide the best possible Service to our customers.

Sounds like the place where you would like to work? We would love to have you join us!

Key Responsibilities

Training will be provided so that you are able to:

 • Inspect and test incoming goods for production
 • Inspect finished goods paperwork for product release
 • Make sure all equipment is calibrated and working properly
 • Create certificate of analysis for our fluids
 • Manage our internal waste streams
 • Support production with the set up of new products
 • Support production with deviations and continuous improvements

What we value

 • Energetic individual who has at least an MBO diploma (Chemistry is preferred) and who is eager to learn
 • A customer focused approach with great communication skills and a good comprehension of the Dutch language
 • Effective prioritization and planning skills, well-structured approach and eye for detail
 • Experience in a related field is an advantage, however motivation, curiosity and relationship skills are equally and sometimes more relevant

Consider applying if your experience is close to what we described above. We look for people with outstanding potential, as we know highest performing teams include people of a diverse set of backgrounds, perspectives, and life experiences, and we are confident our training program will fill any skills gaps.

What we offer

We set our new hires up for success with a comprehensive onboarding plan which will contain learning more about all the other teams to really get to know the company and our colleagues. We ensure you work with a Manager who cares about you, your strengths and will help you to develop the best version of yourself!

A competitive compensation package, at least 25 vacation days, a robust pension plan, disability insurance, flexible schedules and many other benefits come with the role.

About Us

Videojet Technologies, Inc. is the global leader in the manufacturing of coding, printing and marking products. We play a pivotal role in ensuring end users consume their food, beverage and pharmaceutical products safely, but providing high technology product to print variable information, such as expiration dates, batch numbers etc.

Videojet is part of Danaher corporation ( ), an industry reference in industrial and medical devices, bringing the excellence of the Danaher Business System to our business and unlimited opportunities to move globally within Danaher and Videojet.

To ensure that we continue to incorporate everyone’s perspectives and experience we never discriminate on the basis of race, color, religion, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, marital status, national origin, ancestry, disability, medical condition (including genetic information), age, veteran status or military status, denial of pregnancy disability leave or reasonable accommodation.

Medewerker kwaliteitscontrole

Over de functie

Deze functie biedt een uitstekende kans om te werken in het midden van waar alles gebeurt. In deze rol heb je contact met productie, magazijn, planning en klantenservice. Na training over onze producten, processen en industrie, is het doel om het kwaliteitsteam te versterken en ervoor te zorgen dat we hoogwaardige goederen aan onze klanten leveren.

Dit teamlid staat in contact met veel afdelingen binnen ons bedrijf en is een belangrijk lid van onze interne supply chain.

Onze kernwaarden

Bij Danaher geloven we dat het beste team wint, en het is onze overtuiging dat diversiteit en inclusiviteit de beste werkomgeving voor iedereen biedt en ons helpt om krachtigere klantinzichten te ontdekken, waardoor we uiteindelijk een voordeel creëren in de markten die we bedienen.

Innovatie is de sleutel tot ons succes en Kaizen is onze manier van leven. Het toetreden tot een dynamisch team met een hoge focus op continue verbetering, het versnellen van het tempo van innovatie door creativiteit en baanbrekend denken, wordt gestimuleerd door ons buitengewoon succesvolle Danaher Business System.

Als klanten praten dan luisteren we. Wordt lid van een team dat ernaar streeft om onze klanten de best mogelijke service te bieden.

Klinkt als de plek waar je zou willen werken? We zouden het leuk vinden als je bij ons komt!

Taken

Er wordt een training gegeven zodat je in staat bent om:

 • Inkomende goederen te inspecteren en testen voor productie
 • Het papierwerk van afgewerkte goederen te controleren voordat producten worden vrijgegeven
 • Ervoor te zorgen dat alle apparatuur is gekalibreerd en goed werkt
 • Analysecertificaten voor onze vloeistoffen te maken
 • Interne afvalstromen kunt beheren
 • Productie te ondersteunen bij het opzetten van nieuwe producten
 • Productie te ondersteunen bij afwijkingen en continue verbeteringen

Wat we waarderen

 • Energiek persoon die minimaal in het bezit is van een mbo-diploma (bij voorkeur scheikunde) en leergierig is
 • Een klantgerichte aanpak met goede communicatieve vaardigheden en een goed begrip van de Nederlandse taal
 • Goede planningsvaardigheden, gestructureerde aanpak en oog voor detail
 • Ervaring in een gerelateerd vakgebied is een pré, maar motivatie, nieuwsgierigheid zijn minstens zo belangrijk

Overweeg om te solliciteren als je ervaring in de buurt komt van wat we hierboven hebben beschreven. We zijn op zoek naar mensen met potentieel, aangezien we weten dat de best presterende teams mensen omvatten met verschillende achtergronden, perspectieven en levenservaringen, en we zijn ervan overtuigd dat ons trainingsprogramma eventuele ontbrekende vaardigheden zal opvullen

Wat we bieden

Nieuwe medewerkers stomen we klaar voor succes met een uitgebreid trainingsplan.Wij zorgen ervoor dat je samenwerkt met een Manager die om je geeft en je zal helpen om de beste versie van jezelf te ontwikkelen!

Een goed pakket arbeidsvoorwaarden, minimaal 25 vakantiedagen, een robuuste pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een flexibel rooster en vele andere voordelen.

Over ons

Videojet Technologies, Inc. is de wereldwijde leider in de productie van coderings-, druk- en markeerproducten. We spelen een cruciale rol om ervoor te zorgen dat eindgebruikers hun voedsel, drank en farmaceutische producten veilig kunnenconsumeren, en bieden technologische producten om variabele informatie af te drukken, zoals vervaldatums, batchnummers enz.

Videojet maakt deel uit van het Danaher-bedrijf een markleider in industriële en medische apparaten. Het Danaher Business System biedt onbeperkte mogelijkheden om wereldwijd te groeien binnen Danaher en Videojet.

Om ervoor te zorgen dat we ieders perspectieven en ervaringen intergreren in ons bedrijf, discrimineren we nooit op basis van ras, kleur, religie, geslacht, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, nationale afkomst, afkomst, handicap, medische condities (inclusief genetische informatie), leeftijd, veteranenstatus of militaire status.

When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful tools and the stability of a tested organization.

At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.

If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.

Expected salary:

Location: De Meern, Utrecht

Job date: Wed, 13 Oct 2021 04:20:25 GMT

Apply for the job now!

#Quality #Team #Member #Based #Netherlands