Tutkija

Tutkija

Job title: Tutkija

Company: Vaestoliitto ry

Job description: Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos ja Turun yliopisto hakevat post doc / erikoistutkijaa tutkimuskonsortioon Social networks, fertility and wellbeing in ageing populations: Building demographic resilience in Finland (NetResilience). See below for more information in English.

Noin 30-33 kuukauden työsuhde alkaa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan, hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30.11.2021. Tutkijan työntekopaikka on Väestöliitto ja hän tekee yhteistyötä Turun yliopistossa olevan tutkimusryhmän kanssa. Tehtävä sijoittuu sekä Väestöliittoon että Turun yliopistoon INVEST Lippulaivaan eli tutkija on 50 % työsuhteessa Väestöliittoon ja 50% työsuhteessa Turun yliopistoon.

Keitä olemme?

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Väestöliitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä luotettavan tutkimustiedon ja palveluiden tuottaja ja kehittäjä.

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos tutkii perheitä, parisuhteita ja väestön ikääntymistä tutkimusjohtaja Anna Rotkirchin johdolla. Väestöntutkimuslaitoksella korkeatasoinen tutkimus yhdistyy elävään ja kannustavaan tiimityöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tutkimuslaitos on SHARE Suomen ja GGS Suomen tieteellinen vastuutaho ja Population Europe-verkoston aktiivinen jäsen. Väestöliitto on tasa-arvoinen ja perheystävällinen työnantaja. Toimipaikkamme on Helsingin keskustassa. Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Mitä tarjoamme?

Väestöntutkimuslaitos on yksi viidestä tahosta, jotka kuuluvat “Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience)” -tutkimuskonsortioon. NetResiliencen rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto, osana DEMOGRAPHY-ohjelmaa. Tutkimusprofessori Anna Rotkirch toimii NetResilience-konsortion varajohtajana ja sitä johtaa Antti Tanskanen Turun yliopistosta. Muut konsortion osapuolet tulevat Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.

NetResilience tutkii sitä, miten sosiaaliset verkostomme muuttuvat väestönrakenteen muuttuessa ja miten verkostot edesauttavat sopeutumista väestörakenteen muutoksiin. Yhdistämme perhetutkimusta ja uusinta tieteellistä ymmärrystä sosiaalisten verkostojen rakenteista ja merkityksistä käyttäen muun muassa verkostoanalyysin menetelmiä. Väestöliiton tutkimusosuus keskittyy nuorten aikuisten perheellistymiseen ja tulevaisuudenodotuksiin sekä toivotun lastensaannin esteisiin ja edellytyksiin eri väestöryhmissä. Väestöliitto vastaa myös hankkeen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa.

Työyhteisömme on iloinen, rento ja tasa-arvoinen. Tarjoamme luovan ja vahvasti poikkitieteellisen tutkimusympäristön ja runsaasti vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tutkimuskonsortioon osallistuu väestötietelijöitä, sosiaalisen verkostojen tutkijoita, psykologeja ja evoluutiobiologeja. Siihen liittyy myös mahdollisuuksia lyhyt- ja pitkäkestoisempiin tutkijavierailuihin Euroopassa.

Edellytykset

Etsimme tiimiimme itsenäistä ja luovaa tutkijaa, joka hyödyntää erityisesti Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) -kyselyaineistoa ja sen sosiaalisia verkostoja koskevaa osaa tutkiakseen 50 vuotta täyttäneiden parisuhteita ja erityisesti sosiaalisten verkostojen vuorovaikutusta parisuhdehistorian, parisuhteita koskevien toiveiden, muiden läheisten ihmissuhteiden sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden kanssa.

Hakijalta edellytetään hyväksytty tai loppusuoralla oleva väitöskirja väestötieteestä, sosiologiasta, tilastotieteestä, psykologiasta, ekologiasta tai vastaavalta tieteenalalta. Olet kiinnostunut perheistä ja ihmisen sosiaalisuuden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta. Erinomaiset tilastoanalyyttiset taidot, rekisteri- ja kyselyaineistojen analyysitaidot ja sujuva akateeminen englanti ovat keskeisiä vaatimuksia. Kokemus sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmistä ja SHARE-aineistosta katsotaan eduksi.

Palkkaus

Väestöliiton osalta palkka seuraa sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Turun yliopiston työsuhteen osalta palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tohtoritutkinnon suorittaneen erikoistutkijan aloituspalkka on keskimäärin noin 3300-4000 euroa kuukaudessa. Palkka määritellään työsuhteen alussa henkilön pätevyyden ja tutkimuskokemuksen perusteella. Työsuhteen aikana palkkaa tarkistetaan henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Hakeminen

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat, yhdistettynä yhteen pdf-tiedostoon:

a. Vapaamuotoinen hakemus, johon sisältyvät ainakin yhden suosittelijan nimi ja yhteystiedot sekä palkkatoive

b. CV, sisältäen julkaisuluettelon

c. kaksi esimerkkiä tutkimusartikkeleista

Lisätietoja tutkimustehtävistä ja tiimistämme antaa Anna Rotkirch,
040-7763086,

Lisätietoja Net Resilience tutkimusskonsortiosta tästä

POST DOC POSITION

We are recruiting a postdoctoral or senior researcher to study couple relations and family dynamics in old age at the Population Research Institute, Väestöliitto – Family Federation of Finland in Helsinki, 2022-2024 (30-33 months).

Tentative starting date: 1. Jan 2022

Application deadline: 30 November 2021

You can read the application text in English here:

Expected salary:

Location: Helsinki

Job date: Sat, 13 Nov 2021 23:58:32 GMT

Apply for the job now!

#Tutkija