VD Aerospace Cluster Sweden

VD Aerospace Cluster Sweden

Job title: VD Aerospace Cluster Sweden

Company: Skill

Job description: Aerospace Cluster Sweden Ekonomisk Förening (Beställaren) inbjuder härmed intresserade företag (Anbudsgivare) att lämna anbud på konsulttjänst gällande Verkställande direktör.

Om företaget

Aerospace Cluster Swedens verksamhet består av aktiviteter med syfte att genom samverkan stimulera svenska företags och organisationers tillväxt och omsättning inom flyg- och rymdbranschen. Fokus är på små och medelstora företag (SMF) som vill in i och/eller söker tillväxt i branschen. Verksamheten är organiserad i tre noder: östra, västra och norra noden. Föreningens nettoomsättning uppgick under år 2020 till 1790 tkr (2331 tkr år 2019). Föreningen har i dagsläget inga anställda utan allt arbete genomförs med köpta tjänster. Verksamheten drivs i huvudsak i projektform och i samarbete med andra organisationer. Finansieringen kommer från offentliga organisationer och medlemsföretagen. Verksamheten bedrivs enl. riktlinjer från styrelsen för föreningen. Styrelsen består av representanter från företag och organisationer med engagemang i flyg- och rymdbranschen. I nuvarande styrelsen finns representanter från SAAB, GKN, Swedish Space Corporation, Brogren Industries, Innovair, Luleå Tekniska Universitet, Advanced Integration Technology och Spacemetric.

Dina arbetsuppgifter

Uppdragstagaren skall verka som Verkställande direktör i föreningen. Uppdragsvolymen beräknas till 50%. Uppdraget utförs på av anbudsgivaren vald plats.

Din profil

För att ses som en kvalificerad kandidat behöver du uppvisa: 1. Erfarenhet och kompetens från svensk flyg- och/eller rymdindustri. 2. Erfarenhet av arbete i ledande roller i små och medelstora företag (SMF) 3. Kunskap/kännedom om produktutveckling, marknad/affärsutveckling/försäljning/marknadsföring och produktion gällande flyg- och/eller rymdrelaterade produkter och tjänster och därtill hörande forskning. 4. Erfarenhet av projektledning och organisationsutveckling. 5. Erfarenhet av drivning och ledning av offentligt finansierad verksamhet och projekt.

Ansökningsförfarande

För att lämna anbud skickas CV in som tydligt redogör för dina erfarenheter och kompetenser inom ovan nämnda områden. Anser vi att du möter kvalifikationerna kommer vi ta kontakt och be om en offert varpå ACS tar ställning till det totala anbudet. Frågor kring uppdraget besvaras av Göran Berlemo (CEO Aerospace Cluster Sweden), 0734-184652, eller Ann-Kristin Adolfsson (Styrelseordförande Aerospace Cluster Sweden), 0734-182269, alternativt Rasmus Rosander (Rekryteringskonsult), 013-329413.

Om oss

Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.

Kontaktperson(er)

Anställningsomfattning

Deltid

Anställningsform

Visstidsanställning

Tjänstgöringsort

Linköping

Publiceringsdatum

2021-05-26

Expected salary:

Location: Linköping, Östergötland

Job date: Fri, 28 May 2021 02:34:04 GMT

Apply for the job now!

#Aerospace #Cluster #Sweden